Međunarodni dan „Djece ulice“

Međunarodni dan djece uključene u život i rad na ulici predstavlja priliku da se još jednom osvrnemo na problem koji je sve prisutniji u našoj zemlji. Sve više djece u BiH svakodnevno prosi na ulicama, restoranima, velikim tržnim centrima. Nisu upisana u knjigu rođenih, nemaju rodni list, nemaju zdravstvenu ni socijalnu zaštitu i ne idu u školu. Kao da ne postoje. 

Danas, na Međunarodni dan za djecu ulice, upozoreno je još jednom da je takve djece svaki dan sve više, da su prepuštena sama sebi. Nerijetko je slučaj da već tokom prve godine života počinju prositi, a nešto starija djeca ili su natjerana da rade ili da dane provode u skitnji. Alarmantna je činjenica da ova djeca sve češće postaju žrtve trgovine ljudima.  

Od krucijalne je važnosti podići svijest građana o pojavi prosjačenja i potrebi poduzimanja aktivnosti, te je stoga veoma bitno da se svi građani aktivno uključe kako bismo zajedničkim radom doprinijeli sprečavanju zloupotrebe djece za prosjačenje. Korak naprijed se može vidjeti u osnivanju dnevnih centara za prihvat ovakve djece koji nude usluge u vidu socijalne inkluzije djece koja žive i rade na ulici. U ovakvim centrima djeca mogu učestvovati u mnogim edukativnim i kreativnim radionicama, gdje im se uz stručno osoblje osigurava jedan obrok dnevno, kao i održavanje lične higijene.

Međunarodni dan djece uključene u život i rad na ulici ustanovljen je 2011. godine od strane Konzorcijuma za djecu ulice, vodeće međunarodne mreže posvećene realiziranju prava djece uključene u život i rad na ulici širom svijeta i otada se obilježava svakog 12. aprila.

I ove godine se Međunarodni dan za 'Djecu ulice' obilježava na nivou Regionalne mreže za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici, koju čine organizacije i institucije iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Albanije. Jedna od nadolazećih aktivnosti je i međunarodna konferencija „Ka održivim i kvalitetnim sistemima podrške djeci uključenoj u život i/ili rad na ulici i djeci u riziku na području Jugoistočne Evrope“ koja ce se odrzati u hotelu Hollywood Dr Mustafe Pintola 23, Sarajevo, Bosna i Hercegovina,  u cetvrtak, 16.aprila, od 9:30 do 16:30 sati. Konferenciju organizuje regionalna mreža za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici i djecu u riziku u saradnji sa Save the Children organizacijom te Ministarstvom sigurnosti  BiH, a uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške i organizacije Save the Children. Ovaj događaj ima za cilj da potakne diskusiju o održivim i kvalitetnim modelima podrške djeci uključenoj u život i/ili rad na ulici i djeci u riziku te također predstavi primjere dobre prakse u regionu.  Cilj konferencije je da inicira dijalog između država u regionu, ali i unutar svake pojedinačne države, kako bi se time prepoznale dosadašnje naučene lekcije, izazovi i sličnosti, kao i razmotrili mogućnosti za kreiranje održivih i kvalitetnih usuga i mehanizama saradnje za uspostavljanje adekvatne zaštite i podrške djeci uključenoj u život i/ili rad na ulici, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom nivou.

 

 

Štampa