Članice Regionalne mreže održale II sastanak u 2014.

Članice Regionalne mreže održale su svoj drugi ovogodišnji redovni sastanak. Sastanak je održan 14.11.2014. u Banjaluci. Sastanku su prisustvovali predstavnice i predstavnici punopravnih članica, novih pridruženih članica kao i predstavnici Save the Children-a BiH.

   

Na ovom sastanku tri nove pridružene članice su imale priliku da se predstave i upoznaju se sa radom ove neformalne Mreže. Radi se o novo otvorenim dnevnim centrima za djecu uključenu u život i rad na ulici i/ili djecu koja su u riziku da to postanu na području BiH – Dnevni centar za djecu u riziku pri JU Centru za socijalni rad Gradiška, Dnevni centar pri Udruženju Vermont iz Brčkog i Dnevni centar pri Udruženju Otaharin iz Bjeljine.

 

Usvojili smo Strategiju zagovaranja na period od tri godine počevši od januara 2015. godine. Strateški ciljevi definisani ovom Strategijom su u skladu sa vrednostima, misijom, vizijom i principima na kojima je zasnovana Regionalna mreža. Naš opšti cilj je unapređenje položaja djece i mladih koji žive ili rade na ulici. A da bi postigli ovaj opšti cilj Strategijom su definisani specifični ciljevi: Unaprediti održivost usluga i programa koje realizuju članice Regionalne mreže i proširiti Regionalnu mrežu; Unaprediti kvalitet usluga i programa za decu i mlade koji žive ili rade na ulici. Takođe Strategija definiše da će se po njenom usvajanju sačiniti akcioni plan za jasnije definisanje vremenskog okvira (dinamke) predviđenih aktivnosti, kao i određivanje nosilaca aktivnosti te da će svaka članica Regionalne mreže detaljno razraditi aktivnosti koje se odnose na nju.

Nakon usvajanja Strategije zagovaranja dogovorili niz aktivnosti koje će nam pomoći za bolju implementaciju ove Strategije. Potom smo u malim radnim grupama diskutovali o predstojećoj Regionalnoj Konferenciji o djeci uključenoj u život i rad na ulici. Sve članice su pozvane da se aktivno uključe u radne grupe koje će se formirati u cilju kvalitetnije realizacije planiranih aktivnosti, jer jedino zajedničkim snagama možemo postići uspjeh i naš krajnji cilj ljepše i sigurnije djetinstvo za djecu uključenu u život i rad na ulici.

Štampa