Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost Udruženja „Zemlja djece“ iz Tuzle

Osjećamo potrebu i odgovornost da se obratimo javnosti kako bismo iskazali vlastiti stav povodom užasnog slučaja desetogodišnjeg seksualnog zlostavljanja dvije djevojčice od strane oca u Prijedoru.

Život piše najtužnije scenarije, pa tako i vijest o ovome monstruoznom slučaju dolazi na 20. novembar, Međunarodni dan djeteta. Ironija, i velika opomena svima nama!

S obzirom da smo se kao organizacija obavezali bez kompromisa ukazivati na probleme sa kojima se djeca susreću, želimo javno uputiti oštar poziv na odgovornost bosansko-hercegovačkom društvu, sa posebnim naglaskom na izvršnu i zakonodavnu vlast na svim nivoima!

Tražimo da se odmah pristupi eksplicitnoj inkriminizaciji fizičkog nasilja nad djecom, pooštravanju kaznene politike za krivična djela nasilja nad djecom, izgradnji efikasnih mjera i mehanizama za postupanje u slučaju nasilja nad djecom, te pokretanju programa i servisa rehabilitacije žrtava.

Tražimo da programi rada u svim parlamentima naše zemlje, ove mjere imaju kao prioritet za 2015. godinu, jer im je to zakonska, ali i moralna obaveza!

Pored predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti, odgovornost je i na nama samima - građanima. Svi smo mi dužni i zakonski obavezni odmah prijaviti sumnju na bilo koji oblik nasilja nad djecom, ali, nažalost, vrlo često se šutke posmatra i reaguje samo onda kada se desi tragedija, iako je zaista rijetka situacija da nasilje nad djetetom bude potpuno skriveno i da niko ne može naslutiti šta se dešava.

Djeca ne trebaju sažaljenje i isprazne priče, djeci Bosne i Hercegovine su potrebne vrlo konkretne mjere zaštite! 

Štampa