Novi program podrške u školovanju u Novom Sadu

Od 1. septembra 2014. godine, u novosadskom Svratištu se sprovodi program individualne dodatne podrške u školovanju. U program su uključena deca koja redovno dolaze u Svratište. U okviru njega su razvijeni individualni planovi. Plan podrazumeva pomoć i podršku deci u savladavanju nastavnog plana i programa škole, konstantni kontakt sa školama i roditeljima dece koja su uključena u plan, umanjivanje ili otklanjanje posledica psihofizičkih poremećaja i stimulisanje sposobnosti deteta. Sa njima svakodnevno rade stručni radnik i stručni saradnik. Plan sadrži ciljeve koje treba ostvariti i detaljne korake za njihovo ostvarivanje.
Otkako smo započeli realizaciju, vidan je napredak kod sve dece obuhvaćene programom - ona redovno odlaze na nastavu, dobijaju dobre ocene, sama traže pomoć oko učenja i domaćih zadataka, a roditelji su motivisaniji da im pomognu u ovom procesu.

Štampa