Aktivnosti članica Regionalne mreže tokom septembra i oktobra

Tokom septembra i oktobra članice regionalne mreže fokusirane su na početak nove školske godine i na sprovođenje svojih redovnih aktivnosti u okviru dnevnih centara, prihvatne stanice i svratišta za djecu koja žive i/ili rade na ulici.

 

 

 • Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog sada će tokom septembra i oktobra sprovoditi svoje redovne aktivnosti u Svratištu za djecu sa posebnim fokusom na uključivanje djece u školski sistem.
 • Udruženje Nova generacija iz Banjaluke pored svojih redovnih aktivnosti u Dnevnom centru i Prihvatnoj stanici ove godine proslavnja deset godina postojanja i to će obilježiti manifestacijom Prijatelj djece.
  • 03.10.2014. održaće se Manifestacija ‘’Prijatelj djece’’ kao uvodna najava za Međunarodnu sedmicu djeteta
  • 18.10.2014. obilježiće se Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima
 • Centar za integraciju mladih iz Beograda obilježio je 13.09.2014. godine svoj već tradicionalni ‘’Dan donatora u svratištu’’. Ovaj dan je namjenjen druženju donatora sa djecom i angažovanima u Svratištu sa ciljem što boljeg upoznavanja donatora sa djecom, uslugama koje nudi Svratište, aktuelnostima i izazovima sa kojima se Svratište suočava. Ovim danom se izražava zahvalnost svim donatorima koji pomažu rad Svratišta za djecu.
 • Udruženje Zemlja djece iz Tuzle obilježilo je Međunarodni dana pismenosti – 08. septembar, radionicama sa djecom u centru, u prvoj sedmici septembra podjelili su školski pribor i organizovali akciju prikupljanja i podjele školskih knjiga za djecu iz socijalno ugroženih kategorija ‘’Znanje svima’’.
  • U prvoj sedmici oktobra Zemlja djece obilježiće Međunarodnu sedmicu djeteta festivalom ‘’Dječiji život nije šala i mi imamo svoja prava’’
  • 18.10.2014. obilježiće se Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima
 • JU Disciplinski centar za maloljetnike iz Sarajeva tokom septembra i oktobra provodiće svoje redovne aktivnosti u okviru zaštite prava djece koja žive i rade na ulici.
 • HO Altruist iz Mostara će provoditi svoje redovne aktivnosti predviđene za rad sa djecom koja živei/ili rade na ulici.
 • Mobilni tim JU Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo iz Sarajeva takođe će tokom septembra i oktobra provodiće svoje redovne aktivnosti u okviru zaštite prava djece koja žive i rade na ulici.
 • ARSIS iz Tirane tokom septembra realizovaće svoje redovne aktivnosti sa fokusom na podršku djeci prilikom upisa u školu – upis u školu, kupovina udžbenika, didaktički materijal, obezbjeđivanje dokumentacija za upis u školu.
  • U drugoj polovini septembra ARSIS planira pokrenuti novi ciklus od četiri godine u okviru projekta o srednjem i stručnom obrazovanju Romske i egipatske omladine.
  • Za osoblje ARSIS-a organizovaće se u drugoj polovini septembra trening o Burn-out sindromu (individualne i grupne konsultacije, prevencija i liječenje burn-out sindroma)
  • U oktobru ARSIS će sprovesti strateško planiranje i srednju evaluaciju za Udruženje.

 

 

 

Štampa