Volonterski program

  • Štampa

Centar za integraciju mladih, Beograd 

    Prvi volonteri CIM-a, osnivači su onoga što su danas CIM i Svratište. Ovi volonteri upoznali su decu i mlade koji žive i rade na ulici i tako sa njima otkrivali koje su im potrebe. Jedan od prvih odgovora na pitanje šta im je zaista potrebno bio je “mašina za veš”. Upoznajući način života dece ulice kreirali su usluge, programe i pravila po kojima se i danas radi. Prvo Svratište za decu ulice otvoreno je sa veoma malim budžetom i počivalo je na entuzijazmu, energiji, znanju i posvećenosti volontera. Pomoću zajedničkih snaga dece i volontera mi menjamo sistem zvaničnih institucija, razbijamo predrasude vezane za decu koja žive ili rade na ulici i radujemo se njihovim uspesima na putu kreiranja bolje budućnosti. Prioritet u našem radu je razvijanje dugoročnog partnerstva, na prvom mestu sa decom i mladima, a zatim I sa institucijama sistema.

    Partnerstvo sa decom ostvaruje se posredstvom formiranja odnosa međusobnog poverenja i iskrenosti. Tako se kod ove dece jača poverenje u odrasle, da bi se odmah zatim radilo na razvijanju poverenja korisnika u institucije sistema.

Nova generacija, Banja Luka

    Minimalno jednom sedmično volonter se druži sa djetetom koji je korisnik usluga Dnevnog centra. Uzrast djece je od 6– 18 godina. U toku druženja volonter pomaže djetetu u učenju, pisanju zadaće, igra sa njim društvene igre, odlaze u grad (park, kino, pozorište, obilaze muzeje, tržne centre, zoo vrt, autobusku i željezničku stanicu, sportske manifestacije i slično), a sve u cilju socijalizacije i upoznavanja djeteta sa načinom života koji mu je onemogućen zbog njegove porodične situacije. U toku druženja, volonter treba da pruži pozitivnu sliku djetetu, pomoć i podršku u odrastanju, bez obrađivanja djetetovih problema iz prošlosti.