Monitoring sistem usluga Svratišta/Dnevnih centara

  • Štampa

U okviru Regionalne mreže uspostavljen je i zajednički monitoring sistem usluga Svratišta/Dnevnih centara. Monitoring sistem omogući će izradu plana za jačanje kapaciteta, sagledavanje kvaliteta ponuđenih usluga i intervencija, kao i prikupljanje opštih informacija o obuhvatu korisnika i realizovanim aktivnostima. U monitoring procesu učestvovala su i deca i mladi koji koriste usluge. U nastavku su njihovi utisci o uslugama Svratišta/Dnevnih centara organizacija članica Regionalne mreže.

 

Monitoring instrument

Pojmovnik za Monitoring instrument

Centar za integraciju mladih, Dnevni centar iz Beograda

Altruist iz Mostara

Kantonalni centar za socijalni rad iz Sarajeva

Medika iz Zenice

Nova generacija iz Banja Luke

Zemlja djece iz Tuzle