Aktivnosti za mlade

  • Štampa

Lice ulice – Centar za integraciju mladih, Beograd

    Po ugledu na ulične novine “Big issue”u Velikoj Britaniji, projekat „Lice ulice“ pokrenut je uz pomoć koalicije organizacija i pojedinaca u novembru 2009. godine. Kada je Magazin počeo da se objavljuje odabrali smo deset adolescenata koji koriste programe CIM-a i uposlili ih kao prodavce Magazina Liceulice. Prethodno su prošli adekvatnu obuku i tako usvojili veštine koje su im potrebne kako bi uspeli da prodaju magazin na početku njegove distribucije i promocije. Decu koja su uključena u život ili rad na ulici i dalje smo osnaživali u okviru programa CIM-a, kako bi ih osposobili da prodaju magazin LICEULICE na teritoriji grada Beograda. Ova deca i mladi su na taj način prvi put dobili priliku da obavljaju odgovoran i plaćen posao. Tokom zajedničkih aktivnosti uočili smo da ovaj program doprineo jačanju postojećih i otkrivanju novih potencijala dece. Prodavci su bili motivisani za rad, a njihovo zalaganje motivisalo je nove prodavce da im se pridruže.

Program prevencije – Centar za integraciju mladih, Beograd

    Program prevencije je zasnovan na podršci i edukaciji dece u cilju sprečavanja pojave i prenošenja HIV-a i hepatitisa B i C, kao i drugih seksualno prenosivih infekcija. Deca koja su uključena i život ili rad na ulici osnažuju se za prepoznavanje, umanjenje ili eliminaciju rizika od ovih bolesti. Tako se jačaju narušeni kapaciteti ličnosti ove ciljne grupe. Program sadrži dve programske celine: Seksualno rizično ponašanje i korišćenje droga. U oblasti seksualno rizičnog ponašanja sa korisnikom se obrađuju sledeće teme : informisanje (HIV i hepatitis B i C, polno prenosive infekcije, način prenošenja i zaštite itd.); edukacija (usmerena ka usvajanju socijalno prihvatljivih stavova, kao i redukciji zabluda i predrasuda) i motivacija. U oblasti korišćenja droga sadržaj programa prevencije je sledeći: osnovno informisanje (o pojavi, načinu prenosa i zaštite, DPST-u, lečenju); edukacija; savetovanje (razmena iskustava među osobama koje imaju iste probleme, asistencija i podrška u prevazilaženju potencijalnih „psiholoških“ kriza, osvešćivanje u pogledu raspoloživih resursa u zajednici); motivacioni razgovori; upućivanje (savetovanje sa psihologom, odvođenje na pregled kod zdravstvenog radnika itd).