Javno zagovaranje

Standardizacija usluga Svratišta/Dnevnih centara za decu uključenu u život i/ili rad na ulici

Centar za integraciju mladih, Beograd

    Uprkos naporima da sprovodi svoje aktivnosti među populacijom dece koja su uključena u život ili rad na ulici i da se javnost i bliža zajednica upozna sa problemom sa kojim se deca svakodnevno susreću Program Svratišta je nailazio na razne probleme u svom radu. CIM je svoje snage usmerio na nastavak aktivnosti pružanja podrške koja je bila dostupna u Svratištu
ali i u modifikovanoj formi kroz Terenski rad i mobilisanje lokalne zajednice i medija da se uključe u rešavanje problema programa Svratišta. Jedan od najznačajnijih problema koji se pojavio bio je nedostatak prostora u kojem će biti smešteno Svratište. Zahvaljući brzoj reakciji
pojedinaca iz javnog života Srbije i prepoznavanju kvaliteta programa Svratišta i usluga koje nudi problemi su rešeni. Kao značajan ishod zajedničkog zagovaranja, izdvojili bismo i to da je program „Svratišta“ prepoznat kao usluga u okviru Zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srbije.

Zemlja djece, Tuzla

    Početkom 2011. godine, Zemlja djece pokrenula je inicijativu uspostavljanja Minimalnih standarda za usluge Dnevnih centara koju je podržao Save the children Norway . Uspostavlja se Mreža Dnevnih centara i prvi sastanak/radionica održan je u julu mjesecu u Tuzli gdje započinje
proces kreiranja istih. U proces izrade Standarda osim predstavnika Dnevnih centara i partnera SCN participirali su i predstavnici Cenatara za socijalni rad iz ovih gradova. Do kraja 2012. godine održane su još tri radionice u Sarajevu, Zenici i Banja Luci koji su proizveli Nacrt Standarda.