Prvi sastanak regionalne mreže

Okupljanje predstavnika organizacija članica mreže u okviru ovog sastanka imalo je za cilj formiranje organizacione strukture i komunikacione šeme Regionalne mreže za decu uključenu u život i/ili rad na ulici. Pored definisanih nadležnosti, mandata i načina komunikacije, važan ishod ovog sastanka je i Deklaracija o pristupanju i delovanju u okviru Regionalne mreže oko koje su se saglasile sve organizacije članice mreže. Predstavnici organizacija imali su priliku i da posete Svratište u Beogradu, kao i izložbu fotografija iz projekta „Oko ulice“ čiji su autori mladi koji posećuju Svratište. Ovaj susret omogućio je direktnu razmenu sa zaposlenima i decom i mladima koji posećuju Svratište. Sastanak je završen dogovorom a aktivnostima i rokovima za njihovu realizaciju u narednom periodu.

Podkategorije