Svratiste ponovo radi

Zajedničko saopštenje Sekretarijata za socijalnu zaštitu i Centra za integraciju mladih

Beograd. 01.04.2013.

Na danas održanom sastanku predstavnika Sekretarijata za socijalnu zaštitu i predstavnica Centra za integraciju mladih postignut je dogovor o neophodnosti kontinuiranog pružanja usluge Svratište. Svi prisutni se slažu sa tim da sve dok i jedno dete živi ili radi na ulici grada Beograda, ova usluga ima opravdanje.

Opširnije...

Saopstenje o zatvaranju Svratista

Centar za integraciju mladih

Saopštenje za javnost

Beograd, 29.03.2013.

Dragi prijatelji, saradnici, kolege i sugrađani, Centar za integraciju mladih želi još jednom da vam se svima zahvali na velikoj podršci koju su usluga Svratište za decu i deca uključena u život i rad na ulici, u prethodnih nekoliko dana, meseci i poslednjih šest i po godina – dobili od vas.

Nažalost, posle višemesečnog dijaloga koji je intenziviran poslednjih nedelju dana a nakon današnjeg sastanka u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu grada Beograda, CIM obaveštava javnost da nije dogovoren održivi način podrške nastavku rada Svratišta.

Ukupno preko 140 dece sa kojima je Svratište aktivno radilo, od ponedeljka neće moći da koristi usluge koje je CIM njima do sada pružao u Krfskoj ulici.

Napominjemo da preko 40 jedinica lokalne samouprave u Srbiji uspešno realizuje proces javnih nabavki i na taj način odgovorno obezbeđuje održivost preko 50 usluga socijalne zaštite na svojoj teritoriji.

Opširnije...

Za prijatelje i saradnike

Dragi prijatelji i saradnici,

Hvala svima koji su pružili podršku deci, Svratištu i Centru za integraciju mladih u proteklih nekoliko dana. Žao nam je što smo bili svedoci zamene teza oko razloga zbog kojih je Centar za integraciju mladih doneo odluku o zatvaranju Svratišta. Podsećamo vas da je pre dve godine usvojen Zakon o socijalnoj zaštiti, a krajem 2011. godine i poširena Odluka o pravima i uslugama socijane zaštite grada Beograda, čime se Svratište prepoznaje kao zakonom predviđena usluga socijalne zaštite.

Zahvaljujemo se Gradu Beogradu, Minstarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, kao i donatorima i građanima koji su do sada podržavali Svratište kroz projektni okvir. Smatramo da je puno urađeno i da je veliki uspeh postignut u unapređivanju zaštite dece do sada. Pitamo se da li su radne grupe i profesionalci koji su učestvovali u izradi Strategije razvoja socijalne zaštite, Zakona i Odluke grada Beograda sada promenili mišljenje i smatraju da organizacije civilnog društva nisu zapravo ravnopravni partneri, a da su usluge koje se realizuju ipak privremeni projekti. Ukoliko je tako, molimo vas da nas o tome obavestite i da u skladu sa tim definišete postojeće propise i zakone.

Centar za integraciju mladih je preko šest godina odgovorno i istrajno, u saradnji sa svima koji su to želeli, radio na unapređenju položaja dece uključene u život i/ili rad na ulici. Mi to nećemo prestati da činimo ni u budućnosti.

Opširnije...

Odluka o zatvaranju Svratista

Hvala svima koji su direktno i indirektno proteklih šest godina podržavali decu sa kojom radimo u Svratištu za decu. Odluka o zatvaranju Svratišta je donešena od strane Centra za integraciju mladih, organizacije koja je osnovala i razvila program usluge Svratišta za decu.

Zahvaljujući naporima CIM-a, danas je usluga prepoznata u Zakonu o socijalnoj zaštiti kao usluga u lokalnoj zajednici. Decembra 2011. godine, Skupština Grada Beograda je proširenjem Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite, prepoznala Svratište kao servis potreban gradu Beogradu. Po uzoru na Svratište u Beogradu, 7 organizacija civilnog društva i jedan Centar za socijalni rad u regionu, pružaju direktnu asistenciju deci uključenoj u život i/ili rad na ulici. Svratište kao inovativna usluga je na taj način prepoznata kao primer dobre prakse u radu sa ovom populacijom i predstavlja još jednu ali ključnu kariku sistema zaštite za ovu decu (pored Prihvatilišta, Centra za socijalni rad, škola..).

Opširnije...

Podkategorije