Obilježen 18.oktobar - Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Udruženje Nova generacija je, u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH i njemačkom vladinom organizacijom GIZ, prigodnim aktivnostima u Banjaluci obilježilo 18. oktobar – Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. U cilju podizanja svijesti javnosti o ovom problemu u Parku Petar Kočić održana je radionica za djecu na kojoj su djeca crtala i pisala poruke mira i ljubavi na balonima punjenim helijumom, a zatim su baloni simbolično u 11.55 časova pušteni u vazduh.

18. oktobar - Dan borbe protiv trgovine ljidima

Opširnije...

Obilježena manifestacija "Prijatelj djece"

U Domu omladine u Banjaluci po treći put je održana manifestacija "Prijatelj djece", sa ciljem dodjele zahvalnica donatorima/donatorkama i volonterima/volonterkama Udruženja Nova generacija za njihovu podršku aktivnostima Udruženja u proteklih godinu dana. Od posljednje manifestacije, održane u oktobru 2012. godine, Udruženje je dobilo podršku od ukupno 59 donatora/donatorki i 77 volontera/volonterki.
Ove godine su program u potpunosti realizovali mališani iz Dnevnog centra za djecu, koji su na taj način htjeli da se zahvale našim donatorima/donatorkama i volonterima/volonterkama. Djeca su u okviru manifestacije izvela prigodan zabavni program, a organizovana je i izložba radova djece iz Dnevnog centra. Ova manifestacija je, kao i prethodne dvije, održana u sklopu obilježavanja nedjelje djeteta.

banjaluka1

Festival "Dječiji život nije šala i mi imamo svoja prava

Udruženje „Zemlja djece“ Tuzla Dječiju nedelju obilježilo je organizovanjem tradicionalnog festivala „Dječiji život nije šala i mi imamo svoja prava. Cilj festivala je okupiti što veći broj učenika osnovnih škola sa općine Tuzla, štićenike zavoda i organizacija za rad sa djecom koja imaju fizičkih i mentalnih poteškoća u razvoju, te promovisati dječija prava uopšte. Koristeći masovnost manifestacije cilj privući pažnju lokalne zajednice, privrednih subjekata i ponajviše nadležnih institucija i predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti za pitanje djece i dječijih prava.

Opširnije...

Ekumenska humanitarna organizacija, Novi Sad

U okviru Lokalnog akcionog plana politike za mlade, Grad Novi Sad izdvaja sredstva za realizaciju projekta “Relaksaciono–didaktičke aktivnosti za mlade koji žive ili/i rade na ulici” u prostorijama Svratišta za decu u Novom Sadu.
Zahvaljujući tome, defektolog koji je angažovan u Svratištu,  na kreativan, a mladima i deci zanimljiv način, procenjuje i prati razvojne faze određenog broja naših štićenika.
Kroz procenu i/ili razvijanje psihomotorike, fine motorike, koordinacije pokreta, kreativnosti, logičkog mišljenja, koncentracije, pažnje, timskog rada, snalaženja u prostoru i vremenu, deca su ostvarila uspeh u školskim postignućima i razvijaju važne životne veštine.
Na fotografiji  je prikaz jedne od didaktičko-kreativnih radionica koje defektolog sprovodi u Svratištu u Novom Sadu.

Podkategorije