Regionalno istraživanje o fenomenu djece koja žive i/ili rade na ulici u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji

Djeca uključena u život i/ili rad na ulici predstavljaju najranjivija grupa pojedinaca u stanju socijalne potrebe. Ova grupa djece, zbog siromaštva i zbog činjenice da su oni često rade prekovremeno, i dalje je isključena iz svih relevantnih društvenih sistema. Broj djece na ullici naglo je porastao u posljednjih nekoliko godina u jugoistočnoj Europi.

Ovo istraživanje je planirano, s ciljem istraživanja fenomena "djece koja žive i/ili rade na ulici i djece u riziku od to postani" u zemljama obuhvaćenim RNSIC aktivnosti. Istraživanje je izrađena na dvije komponente, kvantitativne i kvalitativne, provedeno je u 4 različite zemlje: Republike Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Republika Srbija. Kvantitativna komponenta imala je za cilj ocijeniti položaj ugroženih porodica djece uključene u život i/ili rad na ulici i djece u riziku, a kvalitativna komponenta usmjerena je na identificiranje nedostataka i potreba u pružanju usluga za djecu.

U istraživanju je ukupno učestvovalo 1062 domaćinstava (103 u Albaniji, 300 u Bosni i Hercegovini, 150 u Crnoj Gori i 509 u Srbiji). U kvantitativnoj komponenti je urađeno 7 fokus grupa za diskusiju uz sudjelovanje ukupno 71 relevantnih učesbika. Podaci su prikupljeni u Tirani (Albanija), Bihaću i Brčkom (Bosna i Hercegovina), Beogradu i Novom Sadu (Srbija) i Podgorice (Crna Gora). Prikupljanje i analiza podataka provedena su tokom juna i jula 2016. godine.

Glavni rezultati ovog istraživanja ukazuju na to da se porodice djece uključene u život I /ili rad na ulici i djece u riziku susreću s brojnim poteškoćama u svakodnevnom životu. Za više informacija idite na Regionalno istraživanje o fenomenu djece koja žive i/ili rade na ulici u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji

Druga kuća

Regionalna mreža za djecu i mlade uključene u život i/ili rad na ulici i djecu u riziku da to postanu je pripremila kratki dokumentarni film pod nazivom Druga kuća/ Second Home. 

Opširnije...

Međunarodni dan „Djece ulice“

Međunarodni dan djece uključene u život i rad na ulici predstavlja priliku da se još jednom osvrnemo na problem koji je sve prisutniji u našoj zemlji. Sve više djece u BiH svakodnevno prosi na ulicama, restoranima, velikim tržnim centrima. Nisu upisana u knjigu rođenih, nemaju rodni list, nemaju zdravstvenu ni socijalnu zaštitu i ne idu u školu. Kao da ne postoje. 

Opširnije...

Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost Udruženja „Zemlja djece“ iz Tuzle

Osjećamo potrebu i odgovornost da se obratimo javnosti kako bismo iskazali vlastiti stav povodom užasnog slučaja desetogodišnjeg seksualnog zlostavljanja dvije djevojčice od strane oca u Prijedoru.

Život piše najtužnije scenarije, pa tako i vijest o ovome monstruoznom slučaju dolazi na 20. novembar, Međunarodni dan djeteta. Ironija, i velika opomena svima nama!

S obzirom da smo se kao organizacija obavezali bez kompromisa ukazivati na probleme sa kojima se djeca susreću, želimo javno uputiti oštar poziv na odgovornost bosansko-hercegovačkom društvu, sa posebnim naglaskom na izvršnu i zakonodavnu vlast na svim nivoima!

Tražimo da se odmah pristupi eksplicitnoj inkriminizaciji fizičkog nasilja nad djecom, pooštravanju kaznene politike za krivična djela nasilja nad djecom, izgradnji efikasnih mjera i mehanizama za postupanje u slučaju nasilja nad djecom, te pokretanju programa i servisa rehabilitacije žrtava.

Tražimo da programi rada u svim parlamentima naše zemlje, ove mjere imaju kao prioritet za 2015. godinu, jer im je to zakonska, ali i moralna obaveza!

Pored predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti, odgovornost je i na nama samima - građanima. Svi smo mi dužni i zakonski obavezni odmah prijaviti sumnju na bilo koji oblik nasilja nad djecom, ali, nažalost, vrlo često se šutke posmatra i reaguje samo onda kada se desi tragedija, iako je zaista rijetka situacija da nasilje nad djetetom bude potpuno skriveno i da niko ne može naslutiti šta se dešava.

Djeca ne trebaju sažaljenje i isprazne priče, djeci Bosne i Hercegovine su potrebne vrlo konkretne mjere zaštite! 

Podkategorije